รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
101โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ 054511124